پایگاه اطلاع رسانی باشگاه نفت و نیرو
اعضای سومین دوره هیئت مدیره باشگاه نفت و نیرو
۱۳۹۴/۴/۲۳ ۵:۴۵ - admin
  1. آقای ابوالحسن خاموشی 
  2. آقای مهدی میر معزی
  3. آقای محمد ایروانی
  4. آقای احمد داودی
  5. آقای بهمن مسعودی
  6. آقای عبدالحسین ثمری
  7. آقای محمد صحفی