پایگاه اطلاع رسانی باشگاه نفت و نیرو
فرم ها و مدارک عضویت
۱۳۹۳/۴/۳ ۱۹:۰۹ - admin

<


 عضویت حقیقی
مرحله اول:
تکمیل و ارسال فرم درخواست عضویت حقیقی به همراه عکس
در صورت تایید کارگروه عضویت و هیئت مدیره
مرحله دوم:
تکمیل و ارسال مدارک موردنیاز به شرح زیر:
1. تصویر شناسنامه و کارت ملی
2. دو قطعه عکس 4*3 (در صورت ارسال الکترونیکی یک قطعه کافی است.)
3. رزومه تحصیلی و سوابق کاری
4. رسید بانکی حق عضویت، واریزی به حساب شماره 1-11016914-8100-372 به نام "موسسه باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیروی ایرانیان" نزد بانک پاسارگاد شعبه ظفر ( شناسه شبا: IR 650570037281011016914101 جهت پرداخت اینترنتی از سامانه پایا) )

 عضویت حقوقی
1. تکمیل فرم درخواست عضویت حقوقی
2. تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل / رئیس شرکت / سازمان
3. دو قطعه عکس 4*3 مدیر عامل / رئیس شرکت / سازمان (در صورت ارسال الکترونیکی یک قطعه کافی است.)
4. کاتالوگ و رزومه فعالیت های شرکت / سازمان
5. تکمیل فرم درخواست عضویت مخصوص نماینده متقاضی حقوقی، تکمیل شده برای نماینده معرفی شده متقاضی حقوقی
6. چنانچه نماینده سازمان، مدیر عامل / بالاترین مقام اجرائی نباشد ارسال مدارک ذیل:
1-6- دو قطعه عکس 3*4 نماینده معرفی شده متقاضی حقوقی
2-6- تصویر شناسنامه و کارت ملی نماینده معرفی شده متقاضی حقوقی
7. پس از تصویب نهائی عضویت متقاضی، رسید بانکی حق عضویت، واریزی به حساب شماره 1-11016914-8100-372 به نام "موسسه باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیروی ایرانیان" نزد بانک پاسارگاد شعبه ظفر (شناسه شبا: IR 650570037281011016914101 جهت پرداخت اینترنتی از سامانه پایا) )

*شما می توانید فرم تکمیل شده و سایر مدارک موردنیاز را اسکن و از طریق آدرس پست الکترونیکی info@iranianenergyclub.ir جهت دبیرخانه باشگاه نفت و نیرو ارسال نمائید.
** همچنین جهت ارسال پستی، اصل فرم تکمیل شده به همراه سایر مدارک را به آدرس درج شده در قسمت تماس با ما، ارسال فرمائید.
*** در مرحله ارسال درخواست عضویت نیاز به واریز حق عضویت نبوده و پرداخت حق عضویت، صرفاً پس از تصویب عضویت متقاضی ضروری می باشد.