پایگاه اطلاع رسانی باشگاه نفت و نیرو
حق عضویت
۱۳۹۳/۴/۳ ۱۸:۴۴ - admin

 

حق عضویت


هيئت مديره درجلسه یکشنبه 1399/12/10 خود به استناد اختيارات ناشي از بند 5 ماده 13 اساسنامه، حق عضويت اعضا را براي سال 1400 به ترتيب زير تصويب كرد:

ردیف نوع عضویت حق عضویت
1  اعضاي حقیقی پيوسته و وابسته پانصد هزار تومان
2  اعضاي حقوقي پيوسته و وابسته ده میلیون تومان