پایگاه اطلاع رسانی باشگاه نفت و نیرو
حق عضویت
۱۳۹۳/۴/۳ ۱۴:۱۴ - admin

حق عضویت


هيئت مديره درجلسه یکشنبه 1396/12/13 خود به استناد اختيارات ناشي از بند 5 ماده 13 اساسنامه، حق عضويت اعضا را براي سال 1397 به ترتيب زير تصويب كرد:

ردیف نوع عضویت حق عضویت
1  اعضاي حقیقی پيوسته و وابسته چهارصد و پنجاه هزار تومان
2  اعضاي حقوقي پيوسته و وابسته پنج میلیون تومان