پایگاه اطلاع رسانی باشگاه نفت و نیرو
هیئت امنای باشگاه نفت و نیرو
۱۳۹۳/۴/۳ ۱۰:۵۲ - admin

هیئت امنای باشگاه به شرح زیر می باشد:

آقای محمد رضا نعمت زاده آقای اکبر ترکان
آقای سید ابوالحسن سید خاموشی آقای مسعود نیلی
آقای محمد ایروانی آقای محمد ملاکی
آقای حبیب امین فر    

 

همچنین اعضای علی البدل هیات امنا به شرح زیر می باشد:

آقای سید مهدی میر معزی آقای فریدون ثقفیان